Veel gestelde vragen:

 

V: Welke diensten op het gebied van ergonomie kan Yergo leveren?

A: Klik hier voor de diensten van Yergo

 

V: Wat kosten de verschillende diensten?

A: De werkzaamheden die Yergo voor organisaties uitvoert zijn maatwerk producten en worden op basis van een offerte berekend.

Klik hier voor de aanvraag van een offerte.

 

V: Hoelang zijn de wachttijden voor een individueel werkplekonderzoek?

A: Bij een werkplekonderzoek is vaak sprake van een medewerker met lichamelijke klachten/beperkingen. Soms is deze medewerker al ziek, ziek geweest of gaat bijna verzuimen. Dan is het belangrijk dat een werkplekonderzoek snel plaatsvindt. Meestal kan een werkplekonderzoek gedaan worden in dezelfde week als de aanvraag. In uitzonderingsgevallen zal het werkplekonderzoek op een later moment plaatsvinden.

 

V: Voor hoeveel medewerkers kan een cursus gegeven worden?

A: Dit hangt af van de vraag van de organisatie.

 

V: Waar wordt een cursus gegeven?

A: Dit hangt af van de vraag van de organisatie. Een cursus kan zowel op de eigen locatie gegevens worden als op een alternatieve locatie. Dit gaat altijd in overleg.

 

V: Voor hoeveel medewerkers wordt een workshop gegeven?

A: Dit varieert van 10 tot 250 medewerkers.

 

V: Hoe gaat Yergo om met privacygevoelige informatie van medewerkers?

A: Gegevens van de medewerker blijven bij de medewerker. Zo gaat het verslag van een werkplekonderzoek eerst naar de medewerker ter controle en kan de medewerker zelf dit verslag doorsturen aan betrokkenen. Op die manier bepaald de medewerker wie zijn informatie krijgt.

 

Klik hier als u een vraag heeft die hier niet genoemd staat.