Diensten

1. Een vaste ergocoach in uw organisatie.

Ergonomische begeleiding is op vaste momenten in uw organisatie aanwezig. We spreken samen af wat uw wensen zijn voor uw organisatie. We lopen een checklist door en bepalen de uitgangspunten. Enkele zaken uit de checklist zijn:

 • Hoe vaak wilt u de ergocoach in uw organisatie zichtbaar aanwezig in huis hebben?
 • Welke taken voert de ergocoach uit op de werkvloer?
 • Welke samenwerkingsvormen zijn er tussen de ergocoach en medewerkers van uw organisatie (denk aan preventiemedewerkers, leidinggevenden, HR medewerkers)?
 • Op welke momenten wenst u een schriftelijke terugkoppeling van de ergocoach?

Door een vaste ergocoach in uw organisatie bent u op dit gebied volledig ontzorgt!

2. Werkplekcheck van alle medewerkers.

De check bevat een individuele instructie (+/_ 20 minuten) op de werkplek. Daarop volgt een kort verslag van alle werkplekwijzigingen per medewerker. Medewerkers kunnen zich inschrijven voor een bepaalde dag en tijdstip, of op een bepaald dagdeel volgt de werkplekcheck op de afdeling.

De werkplekcheck kan een onderdeel zijn van het plan van aanpak van de RI&E. De RI&E zal de risico's van de zittende medewerker aangeven, waarna een werkplekcheck de risico's voorkomt of verminderd. Op die manier voldoet u aan de opvolging van de RI&E!

3. Individueel werkplekonderzoek.

Klik hier voor informatie over het individueel werkplekonderzoek.

4. (Opfris)cursus voor preventiemedewerkers, ergocoaches en/of leidinggevenden.

Na het volgen van de cursus zijn de cursisten in staat om hun collega's te kunnen ondersteunen op het gebied van werkplekergonomie. Ze zijn in staat tot:

 • Het begrijpen waarom het zittend beroep zo belastend is;
 • Het beantwoorden van de algemene vragen betreffende de werkplekinstellingen;
 • Het maken van een inschatting van te geven adviezen over houding en gedrag op de werkplek, gerelateerd aan eventueel beginnende lichamelijke beperkingen/klachten;
 • Het doen van een doorverwijzing naar een specialist of bedrijfsarts.

Resultaat is dat u voor alle medewerkers ergonomische begeleiding in huis heeft!

5. (Opfris)cursus voor personeel om hun (flex)werkplek in te richten.

Per team wordt een instructie gegeven over de inrichting van de werkplek. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • De risico's van het zittend beroep worden doorgenomen;
 • De basisinstellingen worden doorgenomen van de eigen bureaustoel.
 • Het instellen van de juiste bureauhoogte wordt doorgenomen;
 • Het werken met de hulpmiddelen, zoals de muis, het toetsenbord en het beeldscherm worden doorgenomen.

De instructie is interactief, zodat de medewerkers direct antwoord krijgen op hun individuele vragen. Deze instructie valt meestal binnen een bestaande overlegvorm, zoals een teamoverleg. Na afloop zijn de medewerkers op de hoogte van de risico's van het zittend beroep en weten ze hoe ze hun werkplek op de juiste manier kunnen instellen.

6. Workshop 'Zitten is dodelijk'

Uit onderzoekresultaten (NISB en TNO) blijkt dat het zittend beroep zeker niet zonder risico's is. Tijdens de interactieve workshop 'Zitten is dodelijk' gaan uw medewerkers aan de slag met de risico's van hun zittend beroep. Dit doen zij na het opdoen van informatie over de geschiedenis van het zitten, het menselijk lichaam en mogelijke lichamelijke klachten door het zittende beroep.

Waarom medewerkers inlichten? Via de arbowetgeving bent u als werkgever verplicht uw medewerkers te informeren over de risico's van hun beroep. Recent is in het nieuws geweest wat de gevolgen van het langdurig zitten kunnen zijn, zelfs vroegtijdig overlijden wordt genoemd!

Na afloop van de workshop:

 • Kent de medewerker de risico's van het zittend beroep;
 • Weet de medewerker hoe hij de risico's kan verminderen en/of voorkomen;
 • Kan de medewerker zijn werkplek op een juiste manier instellen.

Zonder extra hulpmiddelen kunnen de medewerkers zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen om te werken aan hun eigen gezonde houding en gedrag op de werkvloer.

Klik hier voor het maken van een afspraak, dan bespreken we uw wensen.